BUDOWANIE PARTNERSTWA I RELACJI W BIZNESIE

Partnerzy, sponsorzy i patronat honorowy Twojej inicjatywy

Działanie w naszej branży to szereg ciekawych kontaktów oraz wypracowanych relacji. Wyznajemy zasadę budowania ciekawej współpracy dla naszych klientów i wymiany kontaktów. W naszej ocenie jest to zysk biznesowy lub uzupełnienie obszar swojego działania. 

Wspieramy wydarzenia  oraz inicjatywy w pozyskaniu patronatów, partnerów i sponsorów. Zawsze kierujemy się budowaniem pozytywnych wartości, wspieraniem promocji i rozszerzaniem zasięgu inicjatywy – zarówno z punktu widzenia organizatora, jak i partnera / sponsora.

Wspieram fundacje, stowarzyszenia oraz małych przedsiębiorców w pozyskaniu środków finansowych i kontaktów biznesowych.

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

  • Wsparcie w dobraniu odpowiedniego profilu partnera lub sponsora;

  • Ocena możliwości otrzymania patronatu honorowego od lokalnych samorządów lub organów państwowych;

  • Redakcja pism przewodnich oraz podań o wsparcie inicjatywy lub wydarzenia;

  • Nawiązanie kontaktów z uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami edukacyjnymi (praktyki, staże);

  • Przygotowywanie pism, kosztorysów oraz formularzy w celu pozyskania środków na realizacje zadań publicznych;

  • Przygotowywanie pism, kosztorysów i formularzy w celu pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

  • Redagowanie podziękowań, podań oraz pism przewodnich dla władz samorządowych;

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Czas na nową stronę? Robimy ją po angielsku? Niezależnie od tego czy już masz, czy chcesz mieć napisz do nas!

SKONTAKTUJ SIĘ

Wyrażam zgodę na zasady zawarte w

politce prywatności.

KONTAKT

+45 515 755 588

ul. Tomasza Zana 8/1

71-161 Szczecin